Splatter OTK
Splatter OTK

$6,150.00

press to zoom
Bouquet Bone HH
Bouquet Bone HH

$4,770.00

press to zoom
Pixie Garden
Pixie Garden

$4,670.00

press to zoom
Stainglass Peacock HH
Stainglass Peacock HH

$4,670.00

press to zoom
Tapestry HH
Tapestry HH

$4,215.00

press to zoom
Chandelier Patent HH
Chandelier Patent HH

$5,325.00

press to zoom
Faberge
Faberge

$5,480.00

press to zoom
Dove Textile
Dove Textile

$5,545.00

press to zoom
Bouquet Black HH
Bouquet Black HH

$4,770.00

press to zoom
Bouquet Turq
Bouquet Turq

$4,670.00

press to zoom
Chinatown Gator
Chinatown Gator

TBD

press to zoom
Keyhole HH
Keyhole HH

$4,300.00

press to zoom
SaddleRose Ruby TT
SaddleRose Ruby TT

$5,620.00

press to zoom
SaddleRose Onyx TT
SaddleRose Onyx TT

$5,620.00

press to zoom
Regalia Turq HH
Regalia Turq HH

$4,425.00

press to zoom
Super Star
Super Star

TBD

press to zoom
Full Gator Black
Full Gator Black

Market Price

press to zoom
Solid Gold HH
Solid Gold HH

$2,435.00

press to zoom
Tux TT
Tux TT

TBD

press to zoom
Geisha TT
Geisha TT

$5,215.00

press to zoom
Menagerie
Menagerie

$3,375.00

press to zoom
Toulouse
Toulouse

$4,245.00

press to zoom
Gypsy
Gypsy

$4,645.00

press to zoom
PawnstarTT
PawnstarTT

$5,020.00

press to zoom
Tiffany 15"
Tiffany 15"

$3,045.00

press to zoom
Dragonfly
Dragonfly

$4,260.00

press to zoom
Zip SaddleRose HH
Zip SaddleRose HH

$3,515.00

press to zoom
LadyLuck
LadyLuck

$4,870.00

press to zoom
Chandelier Platinum
Chandelier Platinum

$5,075.00

press to zoom
FairyTale
FairyTale

TBD

press to zoom
Silvertone
Silvertone

$4,120.00

press to zoom
Coppertone
Coppertone

$4,120.00

press to zoom
Baroque
Baroque

$4,220.00

press to zoom
Full Gator HH
Full Gator HH

Market Price

press to zoom
Rosearita Nuevo HH
Rosearita Nuevo HH

$3,545.00

press to zoom
Tux
Tux

$3,120.00

press to zoom
Baronette
Baronette

$2,870.00

press to zoom
Boho TT
Boho TT

$4,870.00

press to zoom
Lava Lamp
Lava Lamp

$3,475.00

press to zoom
BouquetRed
BouquetRed

$4,670.00

press to zoom
CrocCrest
CrocCrest

MARKET $$

press to zoom
Champagne
Champagne

$2,970.00

press to zoom
FiligreeRed
FiligreeRed

$2,470.00

press to zoom
Chandelier Gnm Tassel
Chandelier Gnm Tassel

$5,325.00

press to zoom
DivaAmy
DivaAmy

TBD

press to zoom
FullPintado TT
FullPintado TT

$4,140.00

press to zoom
Kimono
Kimono

$3,770.00

press to zoom
LaReyna
LaReyna

$4,325.00

press to zoom
ChandelierGnm14in
ChandelierGnm14in

$4,470.00

press to zoom
LaReyna TT TV
LaReyna TT TV

$4,470.00

press to zoom